Hoạt động dạy học trực tuyến ở trường THCS Ấm Thượng.